16 Matches for Kamran Ameri

Kamran Ameri, kamran.ameri

Isfahan, Esfahan, Iran

  • Monir
  • Isfahan, Esfahan, Iran

میدونی وقتی خدا داشت بدرقت میکرد چی گفت؟ جایی که میری مردمی داره که میشکننت نکنه غصه بخوری من همه جا باهاتم تو تنها نیستی /تو کوله بارت عشق میزارم که بگذری/قلب میزارم که جا بدی/اشک میدم که همراهیت کنه ومرگ که بدونی برمیگردی پیشم من خدا را دارم،كوله بارم بر دوش،سفرى ميبايد سفرى بى همراه،گم شدن تا ته تنهايى محض... سازکم بامن گفت: هركجا لرزيدى،از سفر ترسيدى، تو بگو از ته دل:من خدارا دارم. من و سازم چنديست که فقط با اوييم...

Recently Added

Kamran Khan

  • Self Employed (Business)
  • Kansas City, Missouri

Recently Added

Goluba Glaziy, kamran.amirov

Azerbaijan

  • 297
  • Baku, Azerbaijan

Recently Added
P e e k
1 2 Next

Public Records & Background Search

Arrest Records & Driving Infractions

  • icon

Phonebook

Email Addresses

Contact Information & Address History

Wikipedia

Web Search

Images

Scroll